ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΜΕΛΕΤΕΣ


Ως τεχνικό γραφείο, έχουμε εξειδίκευση στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων, εκπονούμε μελέτες που απαιτούνται στις διάφορες υπηρεσίες για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, την έκδοση της  άδειας δόμησης στην Πολεοδομία ή την Δ/νση Ανάπτυξης αλλά και για την εφαρμογή των εγκαταστάσεων. Οι μελέτες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:·   Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Κλιματισμού, Ψύξης

·   Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Υγραερίου

·   Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεις / ΥΔΕ

·   Εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης

·   Πυροπροστασία

·   Εξαερισμός (προσαγωγή και απαγωγή αέρα)

·   Πεπιεσμένου αέρα

·   Ανυψωτικών Συστημάτων όπως ανελκυστήρες, γερανογέφυρες κ.α.

     Πέρα από την μελέτη, το γραφείο μας αναλαμβάνει απολύτως υπεύθυνα και την κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων όπως Θέρμανση/Κλιματισμού/Ψύξης, Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρολογικών, Πυροπροστασίας, Εξαερισμού. Είναι βασικότατη αρχή μας να παραδίδουμε στον πελάτη ένα σωστά μελετημένο έργο, κατασκευασμένο από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών μας, χρησιμοποιώντας πάντα α’ ποιότητας υλικά.

Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας τις άμεσες ανάγκες της εποχής μας, σας παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης ή/και κατασκευής όπως:

  • Νέα εγκατάσταση ή αλλαγή του τρόπου θέρμανσης του χώρου σας με  στόχο την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Ανάλογα με την ιδιομορφία, τα χαρακτηριστικά και την τοποθεσία του χώρου σας προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης όπως φυσικό αέριο, pellet, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς θερμοπομπούς κ.α.


  • Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η. - Υ.Δ.Ε. με βάση το ΦΕΚ Β’ 844 της 16/5/2011 ορίζεται η αντικατάσταση της παλιάς Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ ή πιστοποιητικό ΔΕΗ) με νέα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 καθώς και του ΚΕΗΕ (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων). Η ΥΔΕ συμπληρώνεται και υπογράφεται από Αδειούχο Μηχανικό του γραφείου μας έπειτα από μετρήσεις με πιστοποιημένα όργανα σύμφωνα με τον κανονισμό.

Για όσες από τις εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί η Υ.Δ.Ε. , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ζητείται αλλαγή ονόματος λογαριασμού ή επανασύνδεση ή αλλαγή τάσης από τη Δ.Ε.Η. θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης και να υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και η νέα Υ.Δ.Ε.

Με την υπογραφή και παράδοση της ΥΔΕ σας παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον 2 έτη από τον υπογράφοντα Μηχανικό σύμφωνα με τον νόμο.
 

  

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ