ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)


Συνεργεία Αυτοκινήτων, Σταθμοί Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Parking), Πλυντήρια-Λιπαντήρια Αυτοκινήτων, Πρατήρια Καυσίμων

    


Έχοντας ως προϋπηρεσία από το 1998 και την ενασχόληση με άδειες λειτουργίας συνεργείων αυτ/των, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των αδειών αυτού του είδους των δραστηριοτήτων είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας όπως αυτές καθορίσθηκαν από τον Καλλικράτη.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά που μπορούν να απαιτηθούν επιπλέον είναι:

  • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Προτύπου Περιβαλλοντικής Δέσμευσης, αναλόγως της κατηγορίας της επιχείρησης
  • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή άδειας εισόδου/εξόδου σε εκτός σχεδίου περιοχές .
  • Έκδοση χρήσης γης
  • Νομιμοποίηση τμήματος του ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις

Όσο αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων, αναλαμβάνουμε επιπλέον:

·  Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για χορήγηση καρτών ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)

·   Άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων

Όλα τα παραπάνω αναλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου από το γραφείο μας όπως και η γνωμοδότησή μας όσο αφορά την καταλληλότητα του χώρου ο οποίος μπορεί να αδειοδοτηθεί σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.


 

 

 ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ