ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 


 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έχοντας πάντα ως σημαντικό κεφάλαιο την μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκων συστημάτων σε στέγες για την παραγωγή και πώληση ενέργειας στην ΔΕΗ αποτυπώνοντας, μετρώντας, σχεδιάζοντας και μελετώντας πάνω από 80 ακίνητα έως και σήμερα μπορούμε να εγκαταστήσουμε το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα για την ηλεκτροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου αυτόνομου ή συνδεδεμένου στο δίκτυο μεσω του προγραμματος net metering

 
  •     Έκδοση αδειών δόμησης Κατοικιών, Αποθηκών, Καταστημάτων, Γραφείων και ειδικών κτιρίων όπως Συνεργείων Αυτοκινήτων, Βιοτεχνιών κ.α.
  •      Νομιμοποίηση αυθαίρετου ακινήτου σας στα πλαίσια του Ν.4495/2017
  •      Βεβαίωση μηχανικού ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
 

Στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων εκπονούμε μελέτες που απαιτούνται στις διάφορες υπηρεσίες για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, την έκδοση της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία ή την Δ/νση Ανάπτυξης αλλά και για την εφαρμογή των εγκαταστάσεων. Οι μελέτες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

· Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Κλιματισμού, Ψύξης

· Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Υγραερίου

· Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεις / ΥΔΕ

· Εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης

· Πυροπροστασία

· Εξαερισμός (προσαγωγή και απαγωγή αέρα)

· Πεπιεσμένου αέρα

     · Ανυψωτικών Συστημάτων όπως ανελκυστήρες, γερανογέφυρες κ.α
 

Η PLAN B σας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και είναι σε θέση να εκπονήσει την απαιτούμενη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε είδους επιχείρηση.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΕΠΟ, ΠΠΔ)

Με πρωταρχικό στόχο τον σεβασμό στο περιβάλλον σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη και την ισχύουσα νομοθεσία, εκπονούμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων/Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις (ΠΠΔ)  στα πλαίσια της αδειοδότησης διαφόρων δραστηριοτήτων αλλά και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.


Η PLAN B έχει άρρηκτη σχέση με την τεχνολογία και τις εξελίξεις της γι’αυτό και η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, οργάνωση και βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησής σας με την βοήθεια και του κατάλληλου λογισμικού (software) είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας

 
 

 


ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ