ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταστήματα και δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

    

 

 

Τα καταστήματα και οι δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ένα μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, supermarket, ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ. εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των αδειών αυτού του είδους των δραστηριοτήτων είναι οι κατά τόπους Δήμοι, όπως αυτοί καθορίσθηκαν από τον Καλλικράτη, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά που μπορούν να απαιτηθούν επιπλέον είναι:

  • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  • Έκδοση χρήσης γης
  • Νομιμοποίηση τμήματος του ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.4495/17 εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.
  • Mελέτη HAACP

 

Όλα τα παραπάνω αναλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου από το γραφείο μας όπως και η γνωμοδότησή μας όσο αφορά την καταλληλότητα του χώρου ο οποίος μπορεί να αδειοδοτηθεί σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, όσο αφορά τα καταστήματα με άδεια μουσικής, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με την νέα υπεύθυνη δήλωση για την ηχομόνωση του χώρου σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

 


  

 ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ