ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Η Νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό. Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Η PLAN B σας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και είναι σε θέση να εκπονήσει την απαιτούμενη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε είδους επιχείρηση είτε πρόκειται για υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια, κτλ.) είτε για βιοτεχνική (επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία κ.α.), εμπορικές επιχειρήσεις/καταστήματα ή χώρους γραφείων, διοίκησης ή εκπαιδευτηρίων.


 

 

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ